site loader
site loader

Vai bērnam jāklausās mūzika?

Jā, un vēlreiz Jā!

Jā, bērnam klausīšanās mūzikai var būt ļoti pozitīva ietekme uz viņa attīstību. Mūzika var palīdzēt attīstīt bērna dzirdes un ritma izjūtu, kā arī palīdzēt uzlabot viņa valodas prasmes.

Mūzikas pedagoģe Marta Sausiņa stāsta: “ ka bērni, kas klausās mūziku, ir spējīgāki uztvert un atšķirt dažādus skaņu toņus un ritmus, kas palīdzēs viņiem attīstīt dzirdes izjūtu un fonētisko apzināšanos. Tāpat mūzikas klausīšanās var uzlabot bērna vārdu saprašanu, jo mūzikas klausīšanās palīdz viņam attīstīt koncentrēšanās prasmes un uzmanības fokusu. Turklāt, bērna dzirdes un valodas prasmju attīstība var tikt veicināta arī ar dziesmu dziedāšanu un mūzikas spēlēšanu, piemēram, ar mūzikas instrumentiem, kas var palīdzēt uzlabot viņa fonētisko apzināšanos un izpratni par mūzikas struktūru un ritmu.”

Mūzikas klausīšanās un aktīva iesaistīšanās mūzikā var būt ļoti pozitīva ietekme uz bērna attīstību, jo tas palīdz uzlabot viņa dzirdes un valodas prasmes, kā arī veicināt koncentrēšanās prasmes un uzmanības fokusu.

Nepiemērotas mūzikas klausīšanās var negatīvi ietekmēt bērna attīstību, jo tas var traucēt viņa fonētisko apzināšanos un izpratni par mūzikas struktūru un ritmu. Piemēram, ļoti skaļa un intensīva mūzika var traucēt bērna dzirdi un radīt stresu un trauksmi, kas var kaitēt viņa emocionālajai un fiziskajai veselībai.

Turklāt, dažādas dziesmas var saturēt nepiemērotus vārdus vai tēmas, kas nav piemērotas bērnu uztverei vai izpratnei. Tāpat, ja bērns klausās nepiemērotu mūziku, kas var saturēt negatīvas vēstījums, tas var ietekmēt viņa uzvedību un attieksmi uz citiem cilvēkiem.

Tādējādi, ir svarīgi nodrošināt, ka bērns klausās piemērotu mūziku, kas palīdz viņam attīstīties un augt, un nodrošināt, ka bērna mūzikas klausīšanās notiek uzraudzītā un atbildīgā veidā.

Mājās, izvēlotie mūziku, ieteiktu to nodalīt, lai atšķirtos kas paredzēta rīta cēlienam no tās, kas piemērotāka gulētiešanas laikam. Piemēram, Kidson.lv ir pieejamas pat speciāli radītas mūzikas kolekcijas šādiem gadījumiem. Laikā, kad bērns rotaļājas, atskaņojiet viņam aktīvas un rotaļīgas, dziesmas. Savukārt pirms gulētiešanas – mierīgas melodijas.